Hoorprotocol

Vergoeding hoortoestellen volgens hoorprotocol

Per 1 januari 2013 wordt de hoogte van de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar bepaald aan de hand van het hoorprotocol. Dit houdt in dat de audicien aan de hand van een gehoortest en een vragenlijst een adequate oplossing biedt. Het motto van het hoorprotocol is "eenvoudig waar het kan, complex als dit nodig is". Op basis hiervan wordt u ingedeeld in één van de vijf zogenaamde hoorcategorieën.

Bij iedere categorie hoort een beperkte selectie hoortoestellen. Dit gaat van eenvoudige hoortoestellen tot geavanceerdere hoortoestellen, waarbij de geavanceerdere hoortoestellen volgens het protocol veelal pas worden toegewezen als het echt nodig is. De vergoeding van een hoortoestel bedraagt 75%, uw eigen bijdrage is 25% + het eventuele openstaande eigen risico.

De eigen bijdrage loopt binnen de reguliere vergoeding uiteen van €125 tot €325; per hoortoestel. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Thuis in Horen voor de beste oplossing

Het hoorprotocol dient ervoor te zorgen dat de cliënt een passende oplossing krijgt op basis van wat hij of zij nodig heeft. Het hoorprotocol heeft een beperkte keuze in hoortoestellen. De geavanceerdere oplossingen in categorie 5 behoren tot de hoge middenklasse. De nieuwste en vaak ook de betere hoortoestellen vallen niet binnen de vijf categorieën. Deze hoortoestellen worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Thuis in Horen gaat altijd voor de beste oplossing en laat u ook graag zien, of beter gezegd horen, wat de mogelijkheden zijn. Of dit nu binnen de mogelijkheden past van het hoorprotocol of daarbuiten. De beste oplossing is bij ons absoluut mogelijk, maar kost in verband met het hoorprotocol vaak wel meer. Wij informeren u over de prijzen en de mogelijke vergoeding, zodat u de juiste keuze kunt maken. Want uiteraard ligt de keuze van het hoortoestel volledig bij u.